PAKIET MATERIAŁÓW

SESJA I

MIROSŁAW KUCHTA, ENERTEST

Nowa regulacja odnośnie gazów cieplarnianych – istotne punkty dla urządzeń energetyki, w tym technologii alternatywnych

SESJA II

MIROSŁAW KUCHTA, SAHRA KOHLER

Oferta DILO dla regeneracji użytego SF6 (Certyfikowany Gaz DILO) – w kontekście prowadzonej nowelizacji rozporządzenia 517/2014 w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego

ANNA CHOMA, PROZON

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/573 – czy to koniec SF6? Regenerowany SF6 jako szansa dla polskiej elektroenergetyki

MARIUSZ TALAGA, SPIE ENERGOTEST

Ograniczenie skutków zwarć łukowych. Dedykowane urządzenia i algorytmy na przykładzie zabezpieczenia ArcPro6

SESJA III

PATRYK JASKÓLSKI, PSE

Doświadczenia z uruchomień UKL (urządzenie do kontrolowanego łączenia) w aplikacji wyłącznika z dławikiem i wyłącznika z transformatorem

MATEUSZ SZABLICKI, PSE

Operacje łączeniowe podczas uruchomienia synchronicznego połączenia 400kV Polska-Ukraina – wsparcie symulacyjne

PIOTR RZEPKA, PSE

Wyzwania operacji łączeniowych długich linii kablowych NN na przykładzie projektowania układu wyprowadzenia mocy Morskich Farm Wiatrowych

SESJA IV

ROBERT CZAPLICKI, HITACHI ENERGY

Zalety eksploatacyjne wyłączników z gazem ekologicznym – technologia EcoinQ – Robert Czaplicki (Hitachi Energy)

PAWEŁ MOLENDA, ENERGO-COMPLEX

Doświadczenia w diagnostyce aparatury łączeniowej w izolacji SF6 nowoczesnych stacjach energetycznych – Paweł Molenda (ENERGO-COMPLEX)

SESJA V

MIROSŁAW KUCHTA, ENERTEST

SEBASTIAN HAUPELTSHOFER, DILO

Certyfikowany gaz DILO, po regeneracji użytego SF6, rozwiązanie dla zrównoważonego dalszego używania urządzeń z SF6

GRZEGORZ PIZON, BARTŁOMIEJ MAZUREK, ŁUKASZ MATUSIAK, SIEMENS ENERGY

Elektronergetyka bez SF6. Jakie aktualności w Blue Portfolio od Siemens Energy? Przegląd nowości, trendów i planów dla urządzeń łącznikowych WN bez f-gazów

PAWEŁ MOLENDA, ENERGO-COMPLEX

Doświadczenia w diagnostyce aparatury łączeniowej w izolacji SF6 nowoczesnych stacjach energetycznych – Paweł Molenda (ENERGO-COMPLEX)

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

ODŚŁONIĘCIE MURALU PROF. JANA SUBOCZA

WARSZTATY PAPRYKARZA SZCZECIŃSKIEGO

KONCERT WSPOMNIEŃ OPOWIADAJ MI TAK